‘Tis the Season to Sparkle at Bradley Gough Diamonds